ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI

TÔNG DU MỤC VỤ XII

JORDAN - ISRAEL - PALESTINE

8-15/5/2009

 

Triều Kiến Chung Thứ Tư 20/5/2009 Tổng Kết  về Chuyến Tông Du Thánh Địa

Huấn Từ Lạy Nữ Vương CNVI PS 17/5/2009 về Thánh Địa

Cảm Nhận Đúc Kết Chuyến Tông Du Thánh Địa trên máy bay về lại Rôma 15/5/2009

Tạ Từ Thánh Địa Do Thái 15/5/2009

Huấn Dụ tại Mồ Thánh ở Giêrusalem Thứ Sáu 15/5/2009

Với các Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo ở Galilee tại Hội Trường Nazarét Thứ Năm 14/5/2009

Về Thánh Mẫu Maria Fatima và Nazarét 

Về Ý Nghĩa Các Nơi Thăm Viếng Ngoại Lệ  

3 Bài Giảng cho Kitô Hữu Công Giáo

Tổng Hợp về Chiều Kích Đại Kết

 Về "Lực Lượng Thiêng Liêng"

Bế Mạc Năm Gia Đình ở Nazarét Thứ Năm 14/5

Tạ Từ Lãnh Thổ Palestine 13/5/2009

Diễn Từ tại Trại Tị nạn Aida Palestine Thứ Tư 13/5/2009

Khai Từ Thứ Tư 13/5/2009 ở Quảng Trường Bêlem trước Dinh Tổng Thống Palestine bắt đầu viếng thăm Lãnh Thổ Palestine

với Đại Giáo Trưởng Hồi Giáo ở Núi Đền Thờ Giêrusalem 12/5/2009

Diễn Từ ở Giêrusalem ngày 11/5/2009 với Các Tổ Chức Về Đối Thoại Liên Tôn

Lời Chào Mừng của Quốc Sư Hồi Giáo Nước Jordan Ghazi Bin Mohammed ở Đền Thờ Quốc Gia Al-Hussein Bin Talal Thứ Bảy 10/5/2009

Diễn Từ Làm Phép Viên Đá Đầu Tiên cho Đại Học Đường Madaba ở Jordan ngày 9/5/2009

Diễn Từ 9/5 với Lãnh Đạo và Trí Thức Hồi Giáo ở nước Jordan

Khai Từ tại Phi Trường Quốc Tế ở Thủ Đô Amman Nước Jordan Thứ Sáu 8/5/2009

Vấn Đáp với Phóng Viên Truyền Thông trên chuyến bay

gửi lời chào các nhân dân ở Thánh Địa và tình hình Giáo Hội Công Giáo ở đây

Hướng về chuyến tông du mục vụ Thánh Địa của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI 6-15/5/2009

Tông Du Mục Vụ - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa và Tác Dụng