THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

 

 

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

(Nội Tâm: Sinh Hoạt Hội Ngộ và Sinh Hoạt Tâm Linh;

Hoạt Động: Các Khóa LTXC và Công Cuộc Tông Đồ Truyền Giáo)

 

 

SINH HOẠT HỘI NGỘ

(TĐCTT - Hội Ngộ Nhóm/Vùng, Hội Ngộ Chúc Mừng, Hội Ngộ Học Hỏi, Đại Hội)

 

TĐCTT Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam

Cặp TĐCTT Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga 55 Năm Thành Hôn

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Thứ Hai Ngày 11/6 Ngày Chia Tay Hậu Đại Hội

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Chúa Nhật Ngày Alleluia - Mầu Trắng Phục Sinh

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Bảy Ngày Khiết Tâm Mẹ - Mầu Xanh Thánh Mẫu

 Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Sáu Ngày Thánh Tâm Chúa - Mầu Tím Thương Xót

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Dạo Khúc Tiền Đại Hội

Hội Ngộ Mừng Lễ Mẹ Giáo Hội và Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục Quí Cha Linh Hướng 21/5/2018

Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 7/4/2018

TĐCTT Nam CA - Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Mậu Tuấn 2018 Thứ Năm Ngày 8/2

Hôi Ngô MX (YouTube)

TĐCTT - Hội Ngộ Tiểu Nhóm Niên Khóa 2017-2018 (tiếp theo năm 2017)

Chúa Nhật 7/1 - Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia Mừng Tân Xuân 2018

https://photos.app.goo.gl/GKAHAzk0CypZR99u1

 

 

SINH HOẠT TÂM LINH

(TĐCTT - Chầu Thánh Thể, Đền Tạ Mẫu Tâm, Hậu Sự Tang Chế)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 7 và Tháng 8 năm 2018

TĐCTT Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1-2/6

TĐCTT Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (Tháng 2-5)

Dền Tạ TTVNM 3 2 18 (YouTube)

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế

 

 

CÁC KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(TĐCTT - Loan Truyền LTXC bằng các cuộc Tĩnh Tâm)

 

Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra"

Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Fort Worth TX

Khóa LTXC XXVIII - 2018 TGP Galveston-Houston TX

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
(Cha Trịnh Đức Hòa, LH TĐCTT GP FW TX, ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange CA)

"Máu và Nước chảy ra" - Bài chủ đề cho các Khóa LTXC 2018

 

CÔNG CUỘC TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO

(TĐCTT - Loan Truyền LTXC bằng các việc bác ái)

 

Nạn Nhân của LTXC - Người anh em Nguyễn Đức Anh

Quà Phục Sinh Homeless downtown Los Angeles Thứ Bảy 14/4/2018

CTT - Quà Tết cho Vùng Trời Thảm Họa Formosa Việt Nam

TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018