THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

 

 

TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

(Nội Tâm: Sinh Hoạt Hội Ngộ và Sinh Hoạt Tâm Linh;

Hoạt Động: Các Khóa LTXC và Công Cuộc Tông Đồ Truyền Giáo)

 

 

SINH HOẠT HỘI NGỘ

(TĐCTT - Hội Ngộ Nhóm/Vùng, Hội Ngộ Chúc Mừng, Hội Ngộ Học Hỏi, Đại Hội)

 

TĐCTT Các Cuộc Hội Ngộ Tháng 9-2018

TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận

TĐCTT Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam Thứ Bảy 23/6/2018

Cặp TĐCTT Trần Ngọc Bích và Đỗ Thúy Nga 55 Năm Thành Hôn

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Thứ Hai Ngày 11/6 Ngày Chia Tay Hậu Đại Hội

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Chúa Nhật Ngày Alleluia - Mầu Trắng Phục Sinh

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Bảy Ngày Khiết Tâm Mẹ - Mầu Xanh Thánh Mẫu

 Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Sáu Ngày Thánh Tâm Chúa - Mầu Tím Thương Xót

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Dạo Khúc Tiền Đại Hội

Hội Ngộ Mừng Lễ Mẹ Giáo Hội và Kỷ Niệm Thụ Phong Linh Mục Quí Cha Linh Hướng 21/5/2018

Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 7/4/2018

TĐCTT Nam CA - Hội Ngộ Mừng Tân Xuân Mậu Tuấn 2018 Thứ Năm Ngày 8/2

Hôi Ngô MX (YouTube)

TĐCTT - Hội Ngộ Tiểu Nhóm Niên Khóa 2017-2018

Chúa Nhật 7/1 - Nhóm TĐCTT GP Arlington Virginia Mừng Tân Xuân 2018

https://photos.app.goo.gl/GKAHAzk0CypZR99u1

 

 

SINH HOẠT TÂM LINH

(TĐCTT - Chầu Thánh Thể, Đền Tạ Mẫu Tâm, Hậu Sự Tang Chế)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 7 và Tháng 8 năm 2018

TĐCTT Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1-2/6

TĐCTT Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (Tháng 2-5)

Dền Tạ TTVNM 3 2 18 (YouTube)

TĐCTT Hội Ngộ Tang Chế

 

 

CÁC KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

(TĐCTT - Loan Truyền LTXC bằng các cuộc Tĩnh Tâm)

 

Khóa LTXC XXXII - 2018 GP Rochester New York

Đên Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

Khóa LTXC XXXI - 2018 GP Arlington VA

Ngày Tĩnh Tâm Chủ Đề "Máu và Nước chảy ra"

Khóa LTXC XXIX - 2018 GP Fort Worth TX

Khóa LTXC XXVIII - 2018 TGP Galveston-Houston TX

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018
(Cha Trịnh Đức Hòa, LH TĐCTT GP FW TX, ở Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange CA)

"Máu và Nước chảy ra" - Bài chủ đề cho các Khóa LTXC 2018

 

CÔNG CUỘC TÔNG ĐỒ TRUYỀN GIÁO

(TĐCTT - Loan Truyền LTXC bằng các việc bác ái)

 

Nạn Nhân của LTXC - Người anh em Nguyễn Đức Anh

Quà Phục Sinh Homeless downtown Los Angeles Thứ Bảy 14/4/2018

CTT - Quà Tết cho Vùng Trời Thảm Họa Formosa Việt Nam

TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018