VÀO ĐỜI 

Một Chút Chia Sẻ để  Sống Với Tuổi Trẻ và Sống Cho Tuổi Trẻ 

 

"Khi Sống Với Tuổi Trẻ,  

Chính là lúc các nhà giáo dục chuyên chính đang cưu mang Tuổi Trẻ trong tinh thần hy sinh chia sẻ của ḿnh,

và,

Khi Sống Cho Tuổi Trẻ Chính là lúc các ngài tỏ ra khả năng chịu đựng đoạn trường để có thể hạ sinh Tuổi Trẻ tốt lành và hoàn mỹ

 

NỘI DUNG 

 

NHẬN ĐỊNH 

Bối-Cảnh Giáo-Dục Tuổi Trẻ Hôm Nay

 

NHẬP ĐỀ 

Cưu Mang Tuổi Trẻ

 

PHẦN MỘT: THỤ GIÁO NHÂN

 

I.- Thụ Giáo Nhân “Là" Người.

    1) Một Con Người Ấu Nhi

    2) Một Con Người Thiếu Nhi

    3) Một Con Người Thiếu Niên

    4) Một Con Người Thành Niên

 

II- Thụ Giáo Nhân "Làm" Người

    5) Một Con Người Tự Chủ

    6) Một Con Người Khắc Phục

    7) Một Con Người Khôn Ngoan

    8) Một Con Người Lương Thiện

 

Phụ Đề Một: Vun Trồng Con Người

 

PHẦN HAI: CHỈ GIÁO NHÂN

 

III-Công Việc Giáo Dục

    9) Coi Sóc

    10) Chỉ bảo

    11) Thưởng Phạt

 

IV- Tính Cách Giáo Dục

    12) Công Bằng

    13) Nhất Trí

    14) Tin Tưởng

    15) Thông Cảm

 

Phụ Đề Hai: Bản Chất Con Người

 

TỔNG KẾT 

    Sinh Hạ Tuổi Trẻ

 

VÀO ĐỜI

Áo con dù không sang,

Ḷng con không tham lam!

Mặt con dù không đẹp,

T́nh con không chật hẹp!

Óc con dù không thông,

Tim con không mông lông!

Tay con dù không khéo,

Chân con không bước chéo!

Đời con dù không may,

Chí con không lung lay!

Tri ân Thầy Mẹ kính yêu,

Ơn sinh dưỡng dục bao nhiêu là t́nh! 

Cho con của bố chí thương,

Minh-Kha với lại Giang-Phong Cao-Bùi.

 

 

Cao Tấn Tĩnh,

Bố của các con.

Cao Tấn Tĩnh 1990

 

 

Trên Đỉnh Mồ Côi

 

Người con gái út của chúng tôi bắt đầu ra đời (Phần 1- Sang Ohio 2016 - 2017)

 

Người con gái út của chúng tôi bắt đầu vào đời (Phần 2- Về California 2017 - 2018)

 

Đứa cháu đích tôn Họ Cao của chúng tôi (từ khi sinh ra đến 1 tuổi ngày 19/7/2017) 

 

Lucien 1 tuổi (từ 20/7/2017 đến 19/7/2018)

 

Lucien 2 tuổi (từ 20/7/2018 đến 19/7/2019)

 

Cháu Theo

 

Cháu Theo được Thánh Tẩy ngày 9/2/2019

 

Gia đ́nh mừng Giáng Sinh 2016

 

Ông Bà Nội thăm Cháu Lucien: Một Tuần Hè Đông Lạnh (27/12/2017 - 8/1/2018)

 

Linh Hồn Đaminh: "Xin Vĩnh Biệt Mọi Người"

 

Mẹ tôi - Nhũng ngày thoi thóp cuối đời

 

Gia Đ́nh Cao Bùi - Mái Ấm Yêu Thương (2014 & 2018)

 

Gia Đ́nh Cao-Bùi - Mái Ấm Yêu Thương 2019 - Ngày 12-2: Chặt Bỏ Các Cây

 

Gia Đ́nh Cao-Bùi - Mái Ấm Yêu Thương 2019 - Ngày 13.2: Nhổ Các Gốc Cây

 

Gia Đ́nh Cao-Bùi - Mái Ấm Yêu Thương 2019 - Ngày 15.2: Phá Các Nền Bê Tông

 

 Gia Đ́nh Cao-Bùi - Mái Ấm Yêu Thương 2019 - Tuần Hai 19-22.2: