Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI

2015, 2017, 2018, 2019

 

2019

THĐC Hội Ngộ II - 2019

 

 

2018

 

Xây Dựng Trụ Sở Truyền Giáo của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Giáo Phận Hưng Hóa Việt Nam

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Chúa Nhật 2/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Bảy 1/9/2018

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Sáu 31/8/2018

Thân Hữu Đồng Công - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

5/8/2018: CRM TH và GĐTH - Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

TĐF - Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

26-28/7/2018: THĐC - Hậu Sự LH Đaminh Nguyên Kha

11/8/2018: THĐC - Đóng Góp Truyền Giáo Với Dòng Cho Một Dự Án Truyền Giáo Ở Giáo Phận Hưng Hóa

 

2017

 

21/10/2017: Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017

Phần Một: Hành Trình Truyền Giáo 

 

Nhập Cuộc Hành Trình

 

1- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Kontum: Trụ Sở Truyền Giáo Đồng Công và Giáo Điểm Đắc Pơ Gia Lai

2- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Đà Nẵng: Giáo Xứ Thuận Yên và Giáo Họ Phú Quí Quảng Nam

3- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Thái Bình: Trụ Sở Truyền Giáo ĐC, Giáo Họ Đức Long và Giáo Họ Văn Yên

4- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Hưng Hóa: Giáo Xứ Trại Sơn, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Họ Đá Mài

5- Giáo Điểm Đồng Công Giáo Phận Bắc Ninh: Giáo Xứ Đại Điền, Trụ Sở Truyền Giáo và Giáo Xứ Văn Thạch 

 

Phần Hai: Về Nguồn Đồng Công 

 

6- Nhà Mẹ Dòng Đồng Công Thủ Đức Tổng Giáo Phận Gài Gòn 

7- Nhà Đá Giáo Phận Qui Nhơn và 50 Năm Khấn Dòng Đội IX

8- Đồng Quan Giáo Phận Thái Bình

9- Giáo Phận Bùi Chu

10- Liên Thủy và Trung Lễ Giáo Phận Bùi Chu

 

 

Phần Ba: Việt Nam 2017

 

 11- Vùng Trời Thảm Họa: Formosa Hà Tĩnh, Khuyết Tật Nghệ An, Lũ Lụt Thanh Hóa

12- Một Ngày Thành Đô: Sài Gòn và Hà Nội

 

Về Một Chuyến Đi

 

18/9: Hai Giáo Điểm tiêu biểu của Dòng Đồng Công ở Việt Nam và ba di tích lịch sử của Đất Nước

17/9: Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Miền Tây Nam Hoa Kỳ Mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công 2017

10/9/2017: Thân Hữu Đồng Công Nam California - Mừng Lễ Quan Thày Dòng và Hội

 

10/8/2017: Thân Hữu Đồng Công - Ngày Thánh Mẫu 2017

27/4: Thân Hữu CRM Truyền Giáo 2017

Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên - Mừng Lễ Phục Sinh và Thi Công Phát Triển

 

2015

 

THĐC Hội Ngộ I - 2015