NHỮNG BÀI ĐĂ PHỔ BIẾN

 

Mục Lục 2008

 

Thứ Hai 21/12

Kết Luận; Gợi Ư Học Hỏi

Thứ Năm 17/12

Thánh Thể, một mầu nhiệm cần phải cống hiến cho thế giới

Thứ Hai 14/12

Thánh Thể, một mầu nhiệm cần được loan báo

Thứ Bảy 12/12

Thánh Thể - biến đổi luân lư và nhất quán tính

Thứ Sáu 11/12

Thánh Thể với giáo dân, linh mục và tu sĩ

Thứ Năm 10/12

Linh đạo và văn hóa Thánh Thể ... Thánh Thể và việc truyền bá phúc âm hóa các nền văn hóa

Thứ Tư 9/12

Một h́nh thức Thánh Thể của đời sống Kitô hữu

Thứ Ba 8/12

Sống Ngảy Chúa Nhật

Chúa Nhật 6/12

Hiệu quả tôn thờ Thánh Thể và Sống như Ngày của Chúa

Thứ Bảy 5/12

Việc tôn thờ thiêng liêng

Thứ Sáu 4/12

Việc tôn thờ và tôn sùng Thánh Thể

Thứ Năm 3/12

Việc tham dự nội tâm vào việc cử hành Thánh Thể

Thứ Tư 2/12

Việc chủ động tham dự: giữa ḷng dân tộc  việc tham dự chủ động: tù nhân, di dân, Latinh, đại thể và Nhóm Nhỏ

Thứ Ba 1/12

Việc chủ động tham dự: không Công Giáo, qua Truyền Thông và bệnh nhân

Thứ Hai 30/11

Việc chủ động tham dự: hội nhập văn hóa và điều kiện bản thân

Thứ Bảy 28/11

Việc chủ động tham dự: cách đích thực và các thừa tác vụ

Thứ Sáu 27/11

Cấu trúc của việc cử hành Thánh Thể - Phần Phụng Vụ Thánh Thể

Thứ Năm 26/11

Cấu trúc của việc cử hành Thánh Thể - Phần Phụng Vụ Lời Chúa

Thứ Tư 25/11

Ars celebrandi – Cách thức cử hành chính xác

Thứ Ba 24/11

Việc cử hành Thánh Thể, một việc làm của “Christus Totus – Toàn Thể Chúa Kitô”

Thứ Hai 23/11

Thánh Thể: Một Mầu Nhiệm Cần Phải Cử Hành

Chúa Nhật 22/11

Thánh Thể và Trinh Nữ Maria

Thứ Bảy 21/11

 Thánh Thể và Cánh Chung

Thứ Sáu 20/11

Thánh Thể và Hôn Phối

Thứ Năm 19/11

Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh

Thứ Tư 18/11

Thánh Thể và việc xức dầu cho bệnh nhân

Thứ Ba 17/11

Thánh Thể và Bí Tích Ḥa Giải

Thứ Hai 16/11

Thánh Thể và Việc Gia Nhập Kitô Giáo

Chúa Nhật 15/11

Thánh Thể và Giáo Hội

Thứ Bảy 14/11

Thánh Linh và Thánh Thể

Thứ Sáu 13/11

Tông Huấn Bí Tích Yêu thương - Phần I - Thánh Thể: Chúa Giêsu là Con Chiên Hy Tế thực sự (9-11)

Thứ Năm 12/11

Tông Huấn Bí Tích Yêu thương - Phần I - Đức Tin của Giáo Hội Nơi Thánh Thể (6-8)

Thứ Tư 11/11

Tông Huấn "Bí Tích Yêu Thương" Dẫn Nhập

 

Thứ Ba 10/11

Tông Huấn "Bí Tích Yêu thương" - Ra Mắt

 

Thứ Hai 9/11

Tông Huấn "Bí Tích Yêu thương" - Nội Dung

 

Thứ Ba 21/3

Sống Bí Tích Thánh Thể Tại Châu Á

 

Thứ Năm Đầu Tháng 2/7

 

Cầu Kinh Mân Côi là Tái Diễn Hy Tế Thánh Thể trên Bàn Thờ Cuộc Sống

 

Ư Thức Mầu Nhiệm Thánh Thể

trước Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa 11/6/2009

 

Chúa Nhật 14/6

7) Hôn Nhân dọn đường Thánh Thể - Thánh Thể viên măn Hôn Nhân

 

Thứ Bảy 13/6

6) Mầu Nhiệm Thánh Thể - Ơn Gọi Làm Người

 

Thứ Sáu 12/6

5) Không Thánh Thể - Không Giáo Hội

 

Thứ Năm 11/6

4) Thánh Thể là Bảo Chứng Cánh Chung nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

 

Thứ Tư 10/6

3) Thánh Thể là Sự Sống Hiệp Thông nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

 

Thứ Ba 9/6:

2) Thánh Thể là Hy Tế Thập Giá nơi việc Cử Hành Thánh Lễ

 

Thứ Hai 8/6:

1) Thánh Thể là một Hiện Diện Thực Sự nơi việc Cử Hành Thánh Lễ