SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

2009, 2010, 2011, 2012

 

2013

Thứ Ba 31/12: Phi Thuyền bay vào Cơi Vĩnh Hằng

Thứ Bảy 28/12: Homeless - Lư tưởng sống thánh của thành phần Kitô hữu môn đệ đích thực của Chúa Kitô

Thứ Hai 23/12: Một Thiên Chúa Nhập Thể homeless

Thứ Tư 27/11: Tính Vị Kỷ; Niềm Vui; Phủi Tay; Làm Việc; Nghỉ Ngơi

Thứ Sáu 15/11: Siêu thoát; Nghỉ Ngơi và Suy niệm - Cho th́ tốt hơn nhận; Nhân lành phải đi đôi với công b́nh - tại sao không tốt lành hơn; Niềm vui từ nội tâm

Thứ Tư 6/11: Truyền giáo: Một hành tŕnh sống đức tin

Thứ Tư 30/10: Làm sao bỏ được thói xấu - Tinh thần hy sinh; Đời sống nội tâm - sơ lược về khoa phân tâm

Chúa Nhật 27/10: Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị xưng tội với một kẻ ăn xin

Thứ Sáu 11/10: Người thợ điêu khắc; Hai Loạn Thị Nhân - Nhận định của Tâm Linh Vào Đời; Mẹ không phá thai - song sinh làm linh mục

Thứ Bảy 31/8: Tam Điểm - Duy Nhân Bản; Tam Điểm - Toàn Cầu Hóa Duy Nhân Bản; Tam Điểm: Thời Mới - Satan Giáo

Thứ Hai 26/8: Tam Điểm: Chân Tướng; Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Trật Tự Thế Giới Mới; Tam Điểm: Âm Mưu Lịch Sử - Toàn Cầu Hóa

Thứ Tư 21/8: Trắc Nghiệm Giáo Lư Giáo Hội Công Giáo

Thứ Sáu 16/8: Nguồn gốc và Mục đích của Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng

Thứ Bảy 27/7: Tại sao gọi là chầu Ḿnh Thánh Chúa? Phép lạ Ḿnh Thánh Chúa

Thứ Năm 4/7: Thiên Chúa ON / OFF trong cuộc đời

Thứ Ba 4/6: Nguồn gốc và ư nghĩa việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giê su; Đức Thánh Cha Piô XII - Thông Điệp về Thánh Tâm Chúa

Chúa Nhật 2/6: Phép Lạ Thánh Thể; Trái Tim Chúa Giêsu; Thánh Thể- Một Nếm Hưởng Vĩnh Cửu trong Thời Gian

Thứ Ba 28/5: Thực Tại Thiên Chúa Duy Nhất nhưng Ba Ngôi

Thứ Hai 27/5: Đức Tin - Bảo Hiểm Sức Khỏe và Nhân Thọ

Chúa Nhật 26/5: Ngoại đạo

Thứ Ba 7/5: Tên sát nhân và Ḷng Thương Xót Chúa

Thứ Tư 3/4: Người đầu tiên có công trong việc truyền bá LTXC; Lược sử Ḷng sùng kính LTXC trong Giáo Hội

Thứ Sáu 22/3: Giáo Hoàng khu ổ chuột

Chúa Nhật 17/2: Hăy lấy thiện mà thắng ác

Thứ Hai 21/1: Cứ tin tưởng vào Thiên Chúa và làm điều thiện; Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên

Thứ Hai 14/1: T́nh yêu Thiên Chúa là trung tâm của đức tin Công giáo; 3 chứng thư tạ ơn phép lạ của Chân Phước Gioan Phaolô II

Thứ Tư 9/1: Tầm quan trọng của bí tích ḥa giải

Thứ Bảy 5/1: Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi