GIÁO HỘI HIỆN THẾ

GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 

12/8: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIX Thường Niên B

 

8/8: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn bài 5

 

1/8: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 4

 

1/7: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XIII Thường Niên 1/7

 

29/6: ĐTC Phanxicô - Giảng lễ Thánh Phêrô - Phaolô

 

20/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 3

 

20/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 2

 

13/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 1

 

ĐTC Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Người Nghèo 2018

 

6/6: ĐTC Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức 3

 

30/5: ĐTC Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức 2

 

23/5: ĐTC Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức 1

20/5: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Hiện Xuống

ILÊQUỐC TẾGIÁO HỘI

Chilê: 34 giám mục từ chức vì tai tiếng bao che linh mục ấu dâm 

16/5: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Biểu Hiệu Áo Trắng và Nến Sáng

13/5: ĐTC Phanxicô - Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Chúa Giêsu Thăng Thiên

9/5 ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Nghi Thức Rửa Tội

2/5: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Yếu Tố Nước

25/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Lời Cầu và Xức Dầu

18/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Dấu Thánh Giá

15/4: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật III Phục Sinh

 

12/4: ĐTC Phanxicô: Thư gửi Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi về vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Chí Lợi

 

11/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa

 

9/4: ĐTC Phanxicô - Tông Huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ

 

8/4:  ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Lễ LTXC

 

4/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 15 - Phần Kết Lễ

 

1/4: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Chúa Nhật Phục Sinh và Chào Chúc Phục Sinh

 

31/3: ĐTC Phanxicô -Giảng Lễ Đêm Vọng Phục Sinh 31/3/3018

 

30/3: ĐTC Phanxicô - Chủ Sự Thứ Sáu Tuần Thánh & Lời Cầu Đường Thánh Giá

 

29/3: Đức Thánh Cha Phanxicô: Giảng Lễ Truyền Dầu Sáng Thứ Năm Tuần Thánh ở Đền Thờ Thánh Phêrô

 

28/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Tam Nhật Vượt Qua - Tột Đỉnh Phụng Niên

 

25/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Chủ tế và giảng thuyết Chúa Nhật Lễ Lá 25/3/2018

21/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 14 - Phụng Vụ Thánh Thể - Hiệp Lễ

19/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - 5 Năm Khai Triều

Đức Thánh Cha Phanxicô với Giới Trẻ - Hội Ngộ tiền Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới 10/2019

 

18/3: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B

14/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 13 - Phụng Vụ Thánh Thể - Kinh Lạy Cha

 

13/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Triều Ngũ Niên 13/3/2013-2018

 

11/3: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B

 

9/3: ĐTC Phanxicô - Bài giảng cử hành nghi thức phụng vụ thống hối

 

7/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 12 - Phụng Vụ Thánh Thể - Kinh Nguyện Thánh Thể

 

4/3: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B

 

3/3: ĐTC Phanxicô thiết lập Lễ Mẹ Giáo Hội

http://hdgmvietnam.org/sac-len h-cua-bo-phung-tu-va-ky-luat- cac-bi-tich-ve-viec-cu-hanh- le-kinh-nho-duc-trinh-nu-maria -me-hoi-thanh/9556.103.12.aspx

28/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 11 - Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Dâng Lễ

18/2 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

14/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 10 - Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Chung

11/2 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI Thường Niên Năm B

7/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 9 - Phúc Âm và Bài Giảng

 

6/2: ĐTC Phanxicô Sứ Điệp Mùa Chay 2018

 

4/2 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật V Thường Niên Năm B

 

2/2 ĐTC Phanxicô: Giảng Lễ Mẹ Dâng Con Thứ Sáu

 

31/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 8 - Phụng Vụ Lời Chúa

18/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Đức Bà Bảo Hộ Dân Thành Rôma

 

24/1: ĐTC Phanxicô Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 2018

15-22/1: ĐTC Phanxicô Tông Du Chí Lợi và Peru 15-22/1/2018

 

14/1 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

10/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 7 - Lời Hợp Nguyện và Kinh Vinh Danh

 

8/1: ĐTC Phanxicô Chúc Mừng Tân Niên 2018 Ngoại Giao Đoàn Chư Quốc

 

7/1: ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

6/1 ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Hiển Linh

 

6/1 ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Hiển Linh

3/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 6 - Nghi Thức Thống Hối đầu lễ

 

1/1: ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa